Dru���yna WOPR SwimArt
START ZAWODY KOMUNIKATY WYNIKI SMS SwimArt RӯNOCI PLAN ZAJ NASZE WYNIKI GALERIA
WERYFIKACJA 2011


W zaczeniu przedstawiamy zasady weryfikacji uprawnie obowizujcych na rok 2011. Uwanie zapoznajcie si z niniejszym pismem.KURS MODSZEGO RATOWNIKA WOPR


Zapraszamy na wsporganizowany z Owicimskim WOPR kurs Modszego Ratownika WOPR. Zajcia zostan przeprowadzone przez dowiadczonych Instruktorw Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich wychowankami s midzy innymi, jedyni i pierwsi z Maopolski, czonkowie Kadry Narodowej Juniorw w Wodnym Ratownictwie Sportowym. Szczegowe informacje o wymogach, uprawnieniach i programie kursu modszego ratownika znajdziecie poniej lub na stronach Owicimskiego WOPR.
Zapisy i informacje telefonicznie: 501 689 458 lub mailem

UPRAWNIENIA RATOWNIKW PO ZMIANACH PRZEPISW


Od dnia 1 stycznia 2010 roku obowizuj nowe przepisy okrelajce uprawnienia Modszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR oraz wprowadzony zosta stopie Starszego Ratownika Wodnego (na miejsce Starszego Ratownika WOPR). Osoby posiadajce stopnie Modszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR i Starszego Ratownika WOPR zachowuj swoje dotychczasowe uprawnienia.
Zmiany te odnosz si do czonkw WOPR, ktrzy rozpoczli kursy szkoleniowe na w/w stopnie po dniu wejcia w ycie uchway Nr 5/6/09 Prezydium Zarzdu Gwnego WOPR w sprawie stopni ratownikw i instruktorw WOPR czyli po 5 grudnia 2009 roku i zdali egzaminy po 1 stycznia 2010r.
Pamietajcie, e rozpoczynajc kurs Modszego Ratownika WOPR nie zostajecie automatycznie ratownikiem w wietle prawa, ponadto po zdanym egzaminie nie moecie pracowa w charakterze ratownika. Szczegowe informacje znajdziecie w niej zamieszczonych dokumentach:
Wymogi na kursy i uprawnienia ratownikw
Regulamin kursu Modszego Ratownika
Program kursu Modszego Ratownika
Komunikat lskiego WOPR dotyczcy reformy szkoleniaInformacja dotyczca stopni zawodowych


Zasady regulce moliwo uzyskania stopni zawodowych okrela Komunikat Szkoleniowy nr 5 z dnia 2/3/2010. Po dokadnym zapoznaniu si z procedur naley wypeni formularz i przesa go na wskazany adres mailowy. Kady z ratownikw przygotowuje i skada wniosek indywidualnie.
Uchwaa ZG WOPR nr 5/6/09 w sprawie stopni ratownikw i instruktorw WOPRW zaczeniu przedstawiamy zasady weryfikacji uprawnie obowizujcych na rok 2010. Uwanie zapoznajcie si z niniejszym pismem.Osoby zainteresowane posiadaniem karty identyfikacyjnej WOPR prosimy o zapoznanie si z Uchwa ZG WOPR oraz wypenienie formularza.
Prawidowo wypeniony formularz wraz ze zdjciem naley dostarczy kierownikowi druyny. Opata za wydanie karty idnentyfikacyjnej WOPR wynosi 20z.Mio nam poinformowa, e nasza druyna powikszya si o 11 ratownikw i 9 modszych ratownikw WOPR. Wszyscy byli uczestnikami kursu zorganizowanego przy wsppracy Owicimskiego WOPR, i co najbardziej cieszy egzamin zdao 100% uczestnikw. A nie byo atwo. Warunki atmosferyczne w niedziel 15 cerwca raczej nam nie sprzyjay, a i surowe oko delegata ZW lskiego WOPR Pana Zbigniewa Koodziejskiego bdcego jednoczenie czonkiem Komisji Szkolenia ZG WOPR pozbawiy zudze, e bdzie atwo i przyjemnie. No c ratownictwo to nie plaa, hebanowa opalenizna i ..., ale cika praca. Po kilku dniach nikt ju nie pamita ez i blu; pozostay same mie wspomnienia.
Przy okazji gorce podzikowania dla Henryka Dziuby i Ryszarda Nowaka za ich wkad pracy w przygotowanie i przeprowadzenie kursu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.Copyright © by SwimArt 2003-2012. Design by LOOKEE