Puchar Przewodniczącej Delegatury ZR-M NSZZ Solidarność w Myślenicach - Ranking Medalowy
R a n k i n g   M e d a l o w yKonkurencja Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


MSP Aquarius Myślenice
Tow. Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice
Szkoła Pływania Pływak Bochnia
Orka Proszówki
SMS SwimArt Myślenice
Centrum Kultury i Sportu Skawina
SKIMKA Skawina


AQMYS
SOMYS
PLYBO
ORPRO
SWMYS
CKSKA
SKSKA


POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
Złoty

9
7
2
2
1
1
-
Srebrny

3
2
8
-
5
2
1
Brązowy

5
5
4
-
3
3
-

Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenicewww.swimart.myslenice.edu.ple-mail: SwimArt@op.pl