GRAND PRIX MAŁOPOLSKI
SwimArt
GRAND PRIX MAŁOPOLSKI
7. Maj 2005
Oswiêcim  7.5.05

Podsumowanie wyników

Pływalnia 50m
Żak Gabriela90 :  50m grzbietowy
100m klasyczny

22.
15.
   43.81
1:40.98
--.--
1:36.02

90%
SWMYS


Całkiem 2 wyniki indywidualne, średnie osiągniêcie: 95,0%
1 new record(s), 1 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Żak Gabriela,  100m klasyczny  1:40.98

www.swimart.myslenice.edu.ple-mail: SwimArt@op.pl