Puchar Ks. Prezesa
SwimArt
Puchar Ks. Prezesa
5. Marzec 2005
Piekary k/Krakowa  5.3.05

Podsumowanie wyników

P³ywalnia 25m
Czepiel Dariusz96 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
19.
11.
   30.84
   30.34
   26.40
   28.10

73%
86%
Horabik Wiktor94 :  25m dowolny
  25m grzbietowy

15.
10.
   20.99
   24.96
--.--
--.--
SWMYS
Morawska Karolina95 :  25m dowolny
  25m klasyczny

7.
7.
   23.83
   34.41
   26.65
--.--
125%
Morawski Jakub95 :  25m dowolny
  25m grzbietowy
17.
8.
   24.02
   23.68
   28.93
   28.14

145%
141%

SWMYS


Ca³kiem 8 wyniki indywidualne, œrednie osi¹gniêcie: 108,8%
2 new record(s), 6 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Morawski Jakub,   25m dowolny  24.02

www.swimart.myslenice.edu.ple-mail: SwimArt@op.pl