Mikołajkowe Zawody Pływackie - Ranking Medalowy
R a n k i n g   M e d a l o w yKonkurencja Nr.
1.
2.
3.
4.
5.


Przedszkole nr 8 Myślenice
Szkoła Podst. nr 2 Myślenice
Przedszkole nr 1 Myślenice
Przedszkole nr 6 Myślenice
Szkoła Podst. Osieczany
Przedszkole nr 4 Myślenice
Przedszkole nr 5 Myślenice
Przedszkole Borzêta


PR8MYS
SP2MYS
PR1MYS
PR6MYS
SPOSI
PR4MYS
PR5MYS
PRBORZ


POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
Złoty

2
2
-
-
-
-
-
-
Srebrny

3
-
1
-
-
-
-
-
Brązowy

2
-
-
2
-
-
-
-

Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenicewww.swimart.myslenice.edu.ple-mail: swimart@op.pl