Title for print outs (points for positions) Konkurencja Nr.


Mêżczyzn  0-12 lat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MKP BOBRY Dêbica
JORDAN Kraków
IKAR Mielec
CKIS Skawina
UNIA Tarnów
SIEMASZKA Piekary
MKS Sanok
UKS Ósemka Oświêcim
ORKA Jêdrzejów
KORONA Kraków
SPEED Jasło
MUKP FALA Ropczyce
Kmita Zabieżów
FOKA Sandomierz
MUKS UNIA Busko - ZdrójBODEB
JOKRA
IKMIE
CKSKA
UNTAR
SIPIE
MKSAN
OSOSW
ORJED
KOKRA
SPJAS
FAROP
KMZAB
FOSAN
UNBUS
251
225
211
209
168
95
90
82
47
31
21
16
11
7
5
Kobiet  0-12 lat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
JORDAN Kraków
UNIA Tarnów
UKS Ósemka Oświêcim
MKS Sanok
UKS SP8 Chrzanów
CKIS Skawina
MKP BOBRY Dêbica
IKAR Mielec
UKP UNIA Oświêcim
Kmita Zabieżów
MOSIR WODNIK Krosno
UKS Delfin Tarnobrzeg
MUKS NEPTUN Kielce
AZS-WSB Nowy Sącz
MUKP FALA Ropczyce
FOKA Sandomierz
MUKS UNIA Busko - ZdrójJOKRA
UNTAR
OSOSW
MKSAN
UKCHR
CKSKA
BODEB
IKMIE
UNOSW
KMZAB
WOKRO
DETAR
NEKIE
AZNOW
FAROP
FOSAN
UNBUS
377
179
174
127
95
90
90
76
47
35
34
27
26
12
11
10
1