Punktacja Drużynowa (Druż.Międzywoj.Mistrz.Młodzików)
޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€


Punktacja Drużynowa (Druż.Miêdzywoj.Mistrz.Młodzików)Konkurencja Nr. 1-32


  12,13-15 lat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.
MKS JORDAN Kraków
MKP BOBRY Dêbica
CKiS Skawina
ZKS UNIA Tarnów
UKS ÓSEMKA Oświêcim
MKS IKAR Mielec
MKS Sanok
KMITA Zabierzów
Siemaszka Piekary
ORKA Jêdrzejów
UKS 8 Chrzanów
UKP UNIA Oświecim
Unia Busko Zdrój
KS KORONA Kraków
MOSiR WODNIK Krosno
SPEED Jasło
DELFIN SP 3 Tarnobrzeg
KP SOKÓŁ RzeszówJOKRA
BODEB
CKSKA
UNTAR
OSOSW
IKMIE
MKSAN
KMZAB
SIPIE
ORJED
MOSCH
UNOSW
UNBUS
KOKRA
WOKRO
SPJAS
DETAR
SORZE
422
314
284
233
218
196
129
123
113
66
58
46
30
30
28
27
20
3