޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€


Lista wyników wg punktów Konkurencja Nr. 1-38

FINA 2004
Mêżczyzn
1.
2.
3.
SAWRYMOWICZ Mateusz
STAŃCZYK Przemysław
KUCZKO Sławomir
87
85
85
MKSZC
MKSZC
AZWAR
1500m dowolny
800m dowolny
200m klasyczny
14:52.76
7:53.85
2:11.78
987
967
965


Kobiet
1.
2.
3.
JĘDRZEJCZAK Otylia
BARANOWSKA Katarzyna
BARZYCKA Paulina
83
87
86
AZWAR
MKSZC
AZWAR
200m motylkowy
200m zmienny
200m dowolny
2:07.97
2:13.33
2:00.74
968
958
917