Myślenicka Liga Pływacka runda III, 06/10/2007 - 25m, Myślenice, MAŁOPOLSKIE, POL
Myślenicka Liga Pływacka runda III,  06/10/2007
25m, Myślenice, MAŁOPOLSKIE, POL

25m dowolny10 lat Kobiet25m dowolny9 lat Kobiet
2.Agnieszka Szymczyk97SOMYS17.363.Karolina Wcisło98SOMYS18.08
3.
4.
5.
Sonia Jaros
Partycja Jedroszak
Aleksandra Cyganek
97
97
97
SOMYS
SOMYS
SOMYS
17.39
18.23
18.37
9.
17.
Anna Wątek
Karina Miêtka
98
98
SOMYS
SOMYS
20.79
22.52

25m dowolny10 lat Mêżczyzn25m dowolny9 lat Mêżczyzn
2.Damian Jeż97SOMYS16.921.Xawery Jaros98SOMYS17.98
6.
11.
Kajetan Wysocki
Szymon Jasek
98
98
SOMYS
SOMYS
21.22
30.13

25m dowolny8 lat i młodsi Mêżczyzn25m grzbietowy10 lat Kobiet
6.Kajetan Jaros00SOMYS23.332.Sonia Jaros97SOMYS21.16
5.
8.
11.
Aleksandra Cyganek
Agnieszka Szymczyk
Partycja Jedroszak
97
97
97
SOMYS
SOMYS
SOMYS
21.83
22.22
23.99

25m grzbietowy9 lat Kobiet25m grzbietowy10 lat Mêżczyzn
2.Karolina Wcisło98SOMYS22.341.Damian Jeż97SOMYS19.96
12.
17.
Anna Wątek
Karina Miêtka
98
98
SOMYS
SOMYS
24.34
25.90

25m grzbietowy9 lat Mêżczyzn25m grzbietowy8 lat i młodsi Mêżczyzn
1.Xawery Jaros98SOMYS23.098.Kajetan Jaros00SOMYS27.44
7.
11.
Kajetan Wysocki
Szymon Jasek
98
98
SOMYS
SOMYS
27.03
38.62

4 x 25m Sztafeta Dow.10 lat i młodsi Mieszane50m grzbietowy13 lat Kobiet
1. TG Sokól Myslenice 1 SOMYS1:10.96 2. Aleksandra Falkowska94SOMYS42.91
Sonia Jaros, Agnieszka Szymczyk,Xawery Jaros, Damian Jeż

50m grzbietowy11 lat Kobiet50m grzbietowy15 lat Mêżczyzn
15.Joanna Rudzka96SOMYS47.311.Jan Bêtkowski92SOMYS36.13
17.Magdalena Rozwadowska96SOMYS52.312.
4.
Mateusz Suder
Krzysztof Trzepla
92
92
SOMYS
SOMYS
36.71
38.74

50m grzbietowy13 lat Mêżczyzn50m klasyczny13 lat Kobiet
1.Rafał Szuba94SOMYS38.674.Aleksandra Falkowska94SOMYS49.87
3.Tomasz Szymczyk94SOMYS45.44

50m klasyczny12 lat Kobiet50m klasyczny15 lat Mêżczyzn
4.Anna Żądło95SOMYS44.652.Jan Bêtkowski92SOMYS42.67

50m klasyczny13 lat Mêżczyzn50m motylkowy12 lat Kobiet
1.Rafał Szuba94SOMYS43.604.Anna Żądło95SOMYS48.91
4.Tomasz Szymczyk94SOMYS51.16

50m motylkowy11 lat Kobiet50m motylkowy15 lat Mêżczyzn
11.Aneta Hyży96SOMYS50.692.Mateusz Suder92SOMYS35.60
14.Joanna Rudzka96SOMYS55.29

100m dowolny11 lat Kobiet100m dowolny15 lat Mêżczyzn
16.Aneta Hyży96SOMYS1:38.501.Krzysztof Trzepla92SOMYS1:10.90
17.Magdalena Rozwadowska96SOMYS1:45.63

4 x 50m Sztafeta Zm.Mêżczyzn
2. TG Sokół Myslenice SOMYS2:24.14
Rafał Szuba, Krzysztof Trzepla,Jan Bêtkowski, Mateusz Suder